VAR I VISBY VILL DU BO?

Visby är fantastiskt. Men Visby är inte bara Visby innerstad. Det finns flertal fantastiska områden i Visby. Alla med sin egen charm. Klicka på kartan för lära dig mera om dessa.

BOSTADSKÖPET

Det är många tankar och frågor som kommer upp inför ett stundande bostadsköp, allt från ekonomiska och juridiska till mer praktiska. Vår förhoppning är att vi ska kunna hjälpa dig för att just ditt bostadsköp ska kännas så smidigt och tryggt som möjligt. Till att börja med har vi därför tagit fram en lokal köpguide, en kort beskrivning av vitala händelser och begrepp i början av ditt bostadsköp. Kunskap skapar trygghet och ju mer förberedd du är ju mer kontroll kan du känna att du har över din affär.

BUDGIVNING

När du varit på någon av våra visningar vill vi gärna att du tar dig tid att tänka över saken. Det är därför vi vanligtvis inte tar emot bud på visningen. Däremot är det viktigt att du på visningen försäkrar dig om vilket datum du senast måste höra av dig för att kunna medverka i budgivningen. När du sedan kontaktar oss för att lägga bud, ringer du vårt kontor 0498-208890, där det alltid finns någon som tar emot ditt samtal och kan hjälpa dig vidare. I det här läget försäkrar vi oss också om du har ett giltigt lånelöfte (läs mer nedan). Finns det fler budgivare kontaktas dessa i tur och ordning tills endast en budgivare kvarstår. Budgivningens längd kan variera men avslutas normalt efter 1-2 veckor.

LÅNELÖFTE

Med ett lånelöfte vet du på förhand hur mycket du kan betala för en ny bostad. Lånelöftet får du av din bank. Många har redan sedan tidigare en bankkontakt. Till dig som inte har det förmedlar vi gärna en lokal kontakt och förser dig med de kontaktuppgifter vi tror du kan ha nytta av i ditt bostadsköp. Ett löfte om lån, om du inte har kontanta medel, gör att vi kan motverka en budgivning där budgivaren i slutändan inte kan stå för sitt bud. Vi vill alltså för din, säljarens och vår skull försäkra oss om att alla bud har täckning.

BESIKTNING

Enligt Jordabalken har du som köpare skyldighet att själv hitta de fel som kan finnas i en fastighet. Det kallas för att köparen har undersökningsplikt. Känner du dig okunnig på området bör du låta en fackman hjälpa dig.

VAD ÄR ETT DOLT FEL?

Ett dolt fel är ett fel som inte går att upptäcka vid en besiktning och som det inte heller finns anledning att misstänka med tanke på husets ålder, underhåll, pris etc. Det är alltså omöjligt att besvara frågan generellt.

Vill du veta mer om hur du går tillväga med bostadsköpet?

Slå oss en signal på kontoret 0498-20 88 90, så hjälper vi dig gärna. Du kan även läsa mer i vår Bobytarskola, klicka på länken ovan till höger.

BOBYTARSKOLAN

JAKTEN PÅ DEN PERFEKTA BOSTADEN

Att köpa hus eller bostadsrätt är en stor affär. Det är också något som man inte gör så många gånger i livet. Inte ens vi som jobbar med det köper själva en bostad speciellt ofta. Men vi har gjort det och vi vet hur det känns. Vi vet hur det är att vara med i en budgivning, och vet både hur det känns att förlora en och hur det känns att vinna en. Vi vet också hur liten man kan känna sig när man inte har alla fakta på bordet, hur nervös och stressad man är när man hittat något som man så gärna vill ha, men inte är säker på att få?

Allt det här vet vi och vi vet också hur konstigt det kan kännas när man helt plötsligt får köpa bostaden och hur tveksam man kan bli om man har gjort rätt eller inte. Åsa Holstein har uttryckt det så här i sin utmärkta bok "Köpa hus":

"Tyvärr måste jag spräcka en dröm för oss alla. Det perfekta huset existerar inte. Inget hus kan någonsin vara perfekt under hela ens liv eftersom livet ständigt förändras och så också vi. Så var lugn. Den oro du känner är helt normal. Många känslor sätts i gungning när man köper ett hus och med tiden kommer allt att kännas bättre. Var så säker."

Det ligger mycket i vad hon säger. Den perfekta bostaden finns inte. Det gäller att hitta en som är så bra den kan bli för det du har råd att betala i den situation du befinner dig i just då. Och det vill vi hjälpa dig med. Vi som mäklare är rådgivare åt både köpare och säljare och vi känner till marknaden på Gotland mycket väl och kan därför ge dig goda råd på vad som skulle kunna vara ett lämpligt boende. 

RÅDGÖR MED BANKEN

När du skall köpa en bostad så kan du också ha stor hjälp av en bank som kan hjälpa dig att räkna på finansieringen av köpet och vilken typ av bostad som kan passa din ekonomiska situation. Vi får ofta frågan vilken bank som är bäst och sanningen är nog den att det finns ingen bank som är bäst för alla. Det beror helt enkelt på din situation och vilket behov du har av banken. Vi samarbetar med alla banker på ön och kan därför också ge dig tips på vart du kan gå för att få bra service och vilken bank som skulle kunna passa dig, fråga oss gärna.

Banken går igenom din ekonomiska situation och tittar även framåt i tiden. Vad händer om räntan höjs eller om något i huset går sönder. De räknar med marginal och det gör att du kanske tycker du har råd att köpa ett dyrare hus än vad dom anser, och det har du kanske ? just nu. Det gäller dock att ha en buffert och kunna klara det oväntade, så lyssna på banken och använd dom och oss som bollplank. På banken kan du också få ett lånelöfte.

För att få delta i en budgivning hos oss så krävs det att du har finansieringen klar dvs. att du har ett lånelöfte och vet att du har ekonomiska förutsättningar för att fullfölja köpet. Det bästa är om du kan få ett skriftligt lånelöfte redan före visningen, då behöver varken du eller vi vara oroliga för att finansieringen är ett problem eller att du inte skall ?hinna med?.

Ibland har vi även med oss en bankman på visningen så att du kan diskutera ett upplägg för just den bostaden. Fördelen då är att bankmannen vet vad du pratar om och känner till objektet och dess underhållsbehov.

BUDGIVNING OCH BESIKTNING

I många fall så blir det budgivning på bostäder idag. Man kan ha olika åsikter om det är bra eller dåligt men vill man köpa en bostad så får man oftast finna sig i att säljaren vill ha så mycket betalt som möjligt. Det finns inga lagar som talar om hur en budgivning går till men för det mesta så är det en öppen budgivning dvs. man får reda på de andra spekulanternas bud och ges möjlighet att bjuda över igen om man vill. Vi som mäklare avgör inte vem som får köpa huset, det är alltid säljaren som gör det. Vi har en lagstadgad skyldighet att framföra alla bud till säljaren fram till ett köpekontrakt är skrivet och det gör att ingenting är juridiskt bindande förrän både säljare och köpare har skrivit under kontraktet.

När du skall köpa ett hus så har du också en lagstadgad plikt att undersöka huset. Den är mycket långtgående och innebär i princip att du skall gå igenom allt på huset som är möjligt att undersöka. Om du själv inte är så kunnig på byggnadsteknik så råder vi dig att anlita någon som är det och på ditt uppdrag undersöka huset. Observera att du inte har uppfyllt din undersökningsplikt genom att ta del av ett protokoll som en besiktningsman har gjort för säljaren. Det bästa är naturligtvis att ha en besiktningsman som jobbar enbart på ditt uppdrag, ju mer du vet om huset du skall köpa desto bättre är det.

DÄRFÖR VISBYMÄKLARNA

  • För oss är nöjda kunder det viktigaste och det gäller såväl säljare, köpare som spekulanter. Vi lägger stor vikt vid att SE personen och att behandla alla lika. För oss ska en avslutad affär skapa god "efterkänsla" hos alla, även för dom som inte köpte just det här boendet.
  • Integritet och professionalitet i en personlig kostym gäller för alla som jobbar hos oss. Försäljning av en bostad är en mycket personlig angelägenhet och det tar vi hänsyn till och skapar tillsammans med dig som säljare en försäljningsprocess som ger dig och din bostad bästa tänkbara resa. Ett boende ska presenteras med omsorg och värdighet - oavsett när det är byggt och i vilket skick det är i idag.
  • Eftersom vi bara verkar på Gotland och inte behöver ta hänsyn till några andra förhållanden eller marknadskoncept, har vi efter många års utarbetande kommit fram till en försäljningsmodell som passar för föräljning av gotländska bostäder.
  • Vi samarbetar med alla på Gotland förekommande banker och dom godkänner våra värdeutlåtanden av hus och lägenheter som belåningsunderlag
  • Vi annonserar i dom lokala dagstidningarna i deras bostadsbilaga "Bo Bra" som utkommer varannan onsdag samt annonserar även våra visningar på sajten helagotland.se som är den mest besökta gotländska webbsidan. 

FÖRBEREDELSER INFÖR FÖRSÄLJNINGEN

I vilken ordning ska man göra det, sälja först och köpa sen eller tvärtom? Ja, det beror faktiskt lite på. Bostadsmarknaden på Gotland är mycket speciell och det finns nog ingenstans i Sverige som priser och efterfrågan skiljer sig så mycket åt, på så korta avstånd. Närhet till Visby och främst innerstaden samt närhet till havet är starkt efterfrågat och därmed också prishöjande.

Idag är det inget problem att sälja något i Visby men det kan vara svårt att hitta något som man gillar och då kanske man måste börja där. Bor man däremot i ett inte fullt så attraktivt område på Gotland så är man kanske tvungen att sälja först för att få låna till sin nya bostad. Det är viktigt att prata igenom detta i god tid med sin bank och ta även gärna råd av oss.

Både när det gäller att sälja och köpa så tjänar man på att vara ute i god tid och att vara förberedd. Tag kontakt med oss redan när funderingen på att byta bostad kommer, det tar normalt mellan ett och två år innan det blir av men vi står till tjänst under den tiden, både med hjälp att hitta något och tips och råd inför försäljningen. Själva beslutet att lämna ditt gamla hem för ett nytt måste du naturligtvis fatta själv, men se oss som en verktygslåda som du kan ha nytta av för att komma fram till hur du skall göra.

Du kan också ha nytta av att ta hjälp och råd från en bankman. Hur skall jag placera överskottet vid en försäljning, hur skall jag finansiera mitt nya boende, måste jag sälja mitt nuvarande boende innan jag skriver på ett nytt köpekontrakt eller kan jag få ett s.k. brygglån i mellantiden är alla frågor som en bankman kan hjälpa dig med.

Framförhållning, förberedelse och goda rådgivare är A och O i ditt bostadsbyte som i så många andra situationer! 

ALLA BOSTÄDER TILL SALU

FRI VÄRDERING

VILL DU HA GODA RÅD OM BOSTADSMARKNADEN OCH VETA VAD DIN BOSTAD I VISBY KAN VARA VÄRD, BJUD GÄRNA IN OSS!

Vi värnar om den personliga integriteten och om dig som kund. Och behandlar dina uppgifter enligt GDPR lagen. För mera information läs här.